Cập nhật các kiến thức trong du lịch đem đến cho khách hàng cái nhìn tổng quan về ngành du lịch, các giải pháp bán phòng qua mới nhất: website,… Các hội thảo, hội nghị, diễn đàn, các nghị định, quyết định của sở văn hóa du lịch về định hướng phát triển,…